Kroužek funkcí(obj.)

Můžete si zvolit, kterou z následujících funkcí přiřadíte kroužku funkcí na objektivu: motoricky poháněné ostření (ostření s pohonem), nebo přepínání úhlu pohledu mezi full frame a APS-C/Super 35 mm (dostupné pouze u kompatibilních objektivů).


Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k objektivu.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Kroužek funkcí(obj.)] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Ostření s pohonem:
Když otočíte kroužkem funkcí doprava, posune se poloha ostření směrem k nekonečnu. Když otočíte kroužkem funkcí doleva, posune se poloha ostření směrem na bližší rozsah.
Vybr. /pl. rám.:
Když otočíte kroužkem funkcí, přepíná se úhel pohledu mezi full frame a APS-C/Super 35 mm.
  • Úhel pohledu se přepíná bez ohledu na směr, kterým kroužkem funkcí otáčíte.