Rych. přehr., Inter.

Nastaví rychlost přehrávání pro fotografie při [Nepř. přehr., Inter.].
Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 6.00 nebo pozdější.
  1. MENU → (Přehrávání) → [Rych. přehr., Inter.] → požadované nastavení.

Tip

  • Můžete změnit rychlost přehrávání otočením předního nebo zadního ovladače nebo řídicího kolečka při [Nepř. přehr., Inter.].