Zpomal. a zrychl.: Režim expozice

Můžete vybrat režim expozice pro zpomalené/zrychlené snímání. Můžete změnit nastavení a rychlost přehrávání pro zpomalené/zrychlené snímání pomocí [Nast. zpo.+zrych.].

  1. Volič režimů nastavte na (Zpomal. a zrychl.).
  2. MENU (Nastavení snímání2) → [Režim expozice] → požadované nastavení.
  3. Stisknutím tlačítka MOVIE (video) začnete nahrávání.
    • Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko MOVIE znovu.

Podrobnosti o položce menu

Program auto:
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.
Priorita clony:
Umožňuje snímat po ručním nastavení hodnoty clony.
Priorita závěrky:
Umožňuje snímat po ručním nastavení rychlosti závěrky.
Ruční expozice:
Umožňuje snímat po ručním nastavení expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony).