Nepřetržité snímání pomocí adaptéru pro bajonet

Když je na fotoaparátu nasazen adaptér pro bajonet, liší se způsob automatického ostření při nepřetržitém snímání podle nastavení pro [Kontinuální snímání] a [Typ závěrky].

Když používáte adaptér pro bajonet LA-EA1 (prodává se samostatně), adaptér pro bajonet LA-EA2 (prodává se samostatně) nebo adaptér pro bajonet LA-EA4 (prodává se samostatně)

Typ závěrky
Mechanická závěrka Auto/Elektronická závěrka
Kontinuální snímání: Hi Ostření je uzamčeno na nastavení prvního snímku.
Kontinuální snímání: Mid
Kontinuální snímání: Lo Ostření nepřetržitě sleduje objekty.

Při používání adaptéru pro bajonet LA-EA3 (prodává se samostatně)

Předem si aktualizujte firmware adaptéru pro bajonet na nejnovější verzi.

Typ závěrky
Mechanická závěrka Auto/Elektronická závěrka
Kontinuální snímání: Hi Ostření nepřetržitě sleduje objekty. *1 Ostření nepřetržitě sleduje objekty. *1 *2
Kontinuální snímání: Mid Ostření nepřetržitě sleduje objekty. *1
Kontinuální snímání: Lo Ostření nepřetržitě sleduje objekty.

*1 Když je hodnota F větší než F16, ostření nesleduje objekty. Ostření je uzamčeno na nastavení prvního snímku.

*2 Rychlost nepřetržitého snímání se liší podle nastavení [Režim ostření].
[AF na 1 snímek]/[DMF]/[Ruč. zaost.]: Maximálně 20 snímků za sekundu (ostření je uzamčeno na nastavení prvního snímku).
[Průběžné AF]: Maximálně 10 snímků za sekundu

Poznámka

  • Když používáte adaptér pro bajonet, nemůžete provádět nepřetržité snímání bez zčernání displeje v režimu [Kontinuální snímání: Lo].