Ovládání fotoaparátu pomocí iPhone nebo iPad (SSID)

Fotoaparát můžete ovládat pomocí iPhone nebo iPad, když připojíte iPhone nebo iPad k fotoaparátu pomocí SSID a hesla.
Ujistěte se, že je [Ovl. smartphonem] nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem][Připojení].
  Na displeji přístroje se zobrazí QR Code.
 2. Stiskněte tlačítko (vymazat) přístroje.
  Na displeji přístroje se zobrazí SSID přístroje a heslo.

 3. Vyberte název modelu přístroje (DIRECT-xxxx: xxxx) na obrazovce nastavení Wi-Fi vašeho iPhone nebo iPad.

 4. Zadejte heslo, které je na tomto přístroji zobrazeno.


  K přístroji je připojen iPhone nebo iPad.
 5. Potvrďte, že jste iPhone nebo iPad připojili k „SSID“ uvedenému na přístroji.

 6. Vraťte se k obrazovce „Home“ na iPhone nebo iPad a spusťte PlayMemories Mobile.

  • Můžete pořizovat snímky dálkovým ovládáním a přitom kontrolovat kompozici na displeji iPhone nebo iPad.

Poznámka

 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.