Omezení obl. ostření

Když předem omezíte typy dostupných nastavení pro oblasti ostření, můžete rychleji vybrat nastavení pro [Oblast ostření].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Omezení obl. ostření] → Zaškrtněte oblasti ostření, které chcete používat, a pak vyberte [OK].
    Typy oblastí ostření označené budou k dispozici jako nastavení.

Tip

  • Když přiřadíte [Přepnutí obl. ostření] k požadované klávese výběrem MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa], oblast ostření se změní pokaždé, když stisknete přiřazenou klávesu. Když předem omezíte typy oblastí ostření, které lze vybrat, pomocí [Omezení obl. ostření] můžete rychleji vybrat nastavení oblasti ostření, které chcete.

    Když přiřadíte [Přepnutí obl. ostření] k vlastní klávese, doporučuje se, abyste omezili typy oblastí ostření pomocí [Omezení obl. ostření].

Poznámka

  • Typy oblastí ostření, které nejsou zaškrtnuty, nelze pomocí MENU nebo nabídky Fn (funkce) vybrat. Pokud chcete některou vybrat, zaškrtněte pomocí [Omezení obl. ostření].
  • Pokud odstraníte zaškrtnutí pro oblast ostření registrovanou pomocí [Př. obl. AF vý./ší.] nebo [Fce reg. obl. AF], registrovaná nastavení se změní.