Reset kompenza. EV

Nastaví, zda se zachová hodnota expozice nastavená pomocí [Komp.expozice], když vypnete napájení, když je ovladač kompenzace expozice nastaven na „0“.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Reset kompenza. EV] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zachovat:
Udrží nastavení.
Resetovat:
Resetuje nastavení.