Zabezpečení (IPsec)

Zašifruje data při komunikaci fotoaparátu a počítače prostřednictvím kabelové sítě LAN.

Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 6.00 nebo pozdější.

 1. MENU (Síť) → [Zabezpečení (IPsec)] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

IPsec([Zapnuto]/[Vypnuto]):
Nastaví, zda se použije funkce [Zabezpečení (IPsec)].
Cílová IP adresa:
Nastaví adresu IP zařízení, které se má připojit pomocí funkce [Zabezpečení (IPsec)].
Sdílený klíč:
Nastaví sdílený klíč používaný funkcí [Zabezpečení (IPsec)].

Poznámka

 • Použijte nejméně osm a maximálně 20 alfanumerických znaků nebo symbolů pro [Sdílený klíč].
 • Pro komunikaci IPsec musí být zařízení, které chcete připojit, kompatibilní s IPsec.
  Podle zařízení nemusí být komunikace možná nebo může být rychlost komunikace pomalejší.
 • Na tomto fotoaparátu funguje IPsec pouze v režimu přepravy a používá protokol IKEv2.
  Algoritmy jsou AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMACSHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Oprávnění vyprší po 24 hodinách.
 • Šifrovanou komunikaci lze provést pouze na zařízeních, která jsou správně nakonfigurována. Komunikace s dalšími zařízeními není šifrována.
 • Podrobnosti o konfiguraci IPsec pro zařízení získáte od správce sítě.