Úhel pohledu

Úhel pohledu se přepne na ekvivalent full frame nebo APS-C/Super 35mm podle nastavení pro [APS-C/Super 35mm] a nasazeného objektivu. Úhel pohledu se také liší pro snímání fotografií a videa.

Úhel pohledu ekvivalentní full frame

(A) Při pořizování fotografií (s [Poměr stran] nastaveným na [3:2])

(B) Při nahrávání videa


Fotoaparát snímá s úhlem pohledu ekvivalentním full frame v následujících situacích.

 • [APS-C/Super 35mm] je nastaveno na [Auto] a je nasazen objektiv kompatibilní se snímáním full frame.
 • [APS-C/Super 35mm] je nastaven na [Vypnuto].

Úhel pohledu ekvivalentní velikosti APS-C /Super 35mm

(A) Při pořizování fotografií (s [Poměr stran] nastaveným na [3:2])

(B) Při nahrávání videa


Fotoaparát snímá s úhlem pohledu ekvivalentním velikosti APS-C nebo Super 35mm v následujících situacích. Úhel pohledu je asi 1,5krát ohnisková vzdálenost uvedená na objektivu.

 • [APS-C/Super 35mm] je nastaveno na [Auto] a je nasazen vyhrazený objektiv formátu APS-C.
 • [APS-C/Super 35mm] je nastaven na [Zapnuto].

Poznámka

 • Při nahrávání videa full-frame s [Formát souboru] nastaveným na [XAVC S 4K] a [Nast. záznamu] nastaveným na [30p 60M] nebo [30p 100M], bude úhel pohledu (B) ekvivalentní asi 1,2krát ohniskové vzdálenosti uvedené na objektivu.

  (A) Úhel pohledu ekvivalentní full frame

  (B) Úhel pohledu při nahrávání videa XAVC S 4K nastavený na [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Úhel pohledu ekvivalentní Super 35mm