Nast. záznam. média: Režim nahrávání

Můžete si vybrat způsob nahrávání snímku, například nahrávat stejný snímek současně na obě paměťové karty nebo nahrávat různé typy snímků na různé karty.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. záznam. média][Režim nahrávání] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Standardní:
Nahraje snímek na paměťovou kartu v prostoru, který vyberete v [Prior. záznam. média].
Souč. nahr. ():
Nahraje fotografii na obě paměťové karty a nahraje video na paměťovou kartu v prostoru pro paměťovou kartu, který vyberete v [Prior. záznam. média].
Souč. nahráv. ():
Nahraje fotografii na paměťovou kartu v prostoru pro paměťovou kartu, který vyberete v [Prior. záznam. média], a nahraje video na obě paměťové karty.
Souč. nahr. (/):
Nahraje fotografii a video na obě paměťové karty.
Třídit(RAW/JPEG):
Nahraje snímek ve formátu RAW na paměťovou kartu v prostoru pro paměťovou kartu, který vyberete v [Prior. záznam. média], a nahraje snímek ve formátu JPEG na druhou paměťovou kartu. Videa se nahrají na paměťovou kartu v prostoru, který jste vybrali v [Prior. záznam. média].
Třídit(JPEG/RAW):
Nahraje snímek ve formátu JPEG na paměťovou kartu v prostoru pro paměťovou kartu, který vyberete v [Prior. záznam. média], a nahraje snímek ve formátu RAW na druhou paměťovou kartu. Videa se nahrají na paměťovou kartu v prostoru, který jste vybrali v [Prior. záznam. média].
Třídit(/):
Nahraje fotografii na paměťovou kartu v prostoru pro paměťovou kartu, který vyberete v [Prior. záznam. média], a nahraje video na druhou paměťovou kartu.

Tip

  • I když je [Režim nahrávání] nastaven na [Třídit(RAW/JPEG)] nebo [Třídit(JPEG/RAW)], pokud nebude vybráno [RAW & JPEG] v [Formát souboru], nahrají se pouze soubory zvoleného formátu.