Kompenz. Ev ovlad.

Když je volič kompenzace expozice nastaven na „0“, můžete expozici nastavit pomocí předního ovladače nebo zadního ovladače. Expozici můžete nastavit v rozsahu od -5,0 EV do +5,0 EV.

  1. Nastavte ovladač kompenzace expozice na „0“.
  2. MENU(Nastavení snímání2) → [Kompenz. Ev ovlad.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Nepovolí kompenzaci expozice předním nebo zadním ovladačem.
Přední ovladač/ Zadní ovladač:
Umožní kompenzaci expozice předním nebo zadním ovladačem.

Poznámka

  • Když je funkce kompenzace expozice přiřazena přednímu nebo zadnímu ovladači, bude jakákoli funkce, která byla přiřazena tomuto ovladači dříve, přiřazena jinému ovladači.
  • Nastavení ovladače kompenzace expozice budou mít přednost před [Komp.expozice] v MENU nebo nastaveními expozice pomocí předního nebo zadního ovladače.