Nast. Dálkově z poč.: Cíl uložení fotografie

Nastaví, zda se fotografie uložené ve fotoaparátu a počítači při snímání ve funkci vzdáleného PC uloží. Toto nastavení je užitečné, když chcete zkontrolovat nahrané snímky ve fotoaparátu, aniž byste fotoaparát opustili.

*Vzdálené PC: Používá „Imaging Edge (Remote)“ k ovládání přístroje z počítače včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. Dálkově z poč.][Cíl uložení fotografie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Pouze počítač:
Uloží fotografie pouze do počítače.
Počítač+sním. zaříz.:
Uloží fotografie do počítače a do fotoaparátu.
Pouze sním. zařízení :
Uloží fotografie pouze do fotoaparátu.

Poznámka

  • Pokud vložíte paměťovou kartu, na kterou nelze nahrávat, nemůžete pořizovat fotografie, i když vyberete [Pouze sním. zařízení] nebo [Počítač+sním. zaříz.].
  • Pokud vyberete [Pouze sním. zařízení] nebo [Počítač+sním. zaříz.] a ve fotoaparátu není vložena paměťová karta, nemůžete uvolnit závěrku, ani když je [Uvolnit bez karty] nastaveno na [Povolit].
  • Při přehrávání fotografií ve fotoaparátu nemůžete snímat se vzdáleným PC.
  • Nastavení pro [Nast. Dálkově z poč.] se také aplikují, když provádíte vzdálené snímání pomocí počítače prostřednictvím [Dál. z PC (Kab. LAN)].