Zaháj. úsp. energie

Nastaví časové intervaly, ve kterých se automaticky přepne do režimu úspory energie, když nevykonáváte žádnou činnost, za účelem úspory bloku akumulátorů. K návratu do režimu snímání proveďte nějakou činnost, například stiskněte tlačítko spouště napůl.

  1. MENU(Nastavení) → [Zaháj. úsp. energie] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 s

Poznámka

  • Vypněte přístroj, když jej delší dobu nebudete používat.
  • Funkce úspory energie není aktivována, pokud je napájení dodáváno přes USB, při přehrávání prezentací nebo nahrávání videoklipů nebo při přenosech FTP, při připojení k počítači nebo televizoru nebo když je [Dálkové ovládaní] nastaveno na [Zapnuto].
  • Když je [Funkce FTP] nastaveno na [Zapnuto], bude doba, za kterou se fotoaparát přepne do režimu úspory energie, jedna minuta, i když vyberete [10 s] pro [Zaháj. úsp. energie].