Nastavení způsobu přeskakování mezi snímky (Nast. přesk. na sn.)

Nastaví, který volič a způsob se použije pro přeskakování mezi snímky při přehrávání. Můžete rychle najít chráněné snímky nebo snímky nastavené s jistým ohodnocením.

  1. MENU(Přehrávání) → [Nast. přesk. na sn.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vyberte ovladač:
Vybere volič, který se použije pro přeskakování mezi snímky.
Způs. přesk. na sn.:
Nastaví typ snímků, které se budou přehrávat s funkcí přeskakování snímků.

Poznámka

  • [Nast. přesk. na sn.] je k dispozici, pouze když je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat].Pokud není [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat], přehraje vždy fotoaparát každý snímek bez přeskakování, když použijete volič vybraný pomocí [Vyberte ovladač].
  • Když použijete funkci přeskakování snímků, soubory s videem budou přeskočeny vždy.