Obíh. bodu zaostření

Nastaví, zda umožní rámečku ostření přeskočit z jednoho konce na druhý, když posunete rámeček ostření pomocí [Oblast ostření] nastavené na [Zóna], [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod]. Tato funkce je užitečná, když chcete rychle posunout rámeček ostření z jednoho konce na druhý.

  1. MENU(Nastavení snímání1)→[Obíh. bodu zaostření] → požadované nastavení.

    Když je vybráno [Obíhá]:

Podrobnosti o položkách menu

Neobíhá :
Kurzor se nepohne, když se budete snažit posunout ostřicí rámeček za konec.
Obíhá :
Kurzor přeskočí na opačný konec, když se budete snažit posunout ostřicí rámeček za konec.

Poznámka

  • I když nastavíte [Obíh. bodu zaostření] na [Obíhá], rámeček ostření se nebude pohybovat diagonálně.