Odesílání snímků do smartphonu Android (sdílení jedním dotykem NFC)

Pouhým jediným dotykem lze tento přístroj propojit se smartphonem typu Android vybaveným technologií NFC a snímek zobrazený na displeji přístroje odeslat přímo do smartphonu. Můžete přenášet fotografie, videa XAVC S a zpomalená a zrychlená videa.

 1. Na smartphonu zapněte funkci NFC.
 2. Zobrazte jeden snímek na přístroji.
 3. Smartphonem se dotkněte přístroje.

  Přístroj se propojí se smartphonem a na smartphonu se automaticky spustí aplikace PlayMemories Mobile. Poté se zobrazený snímek automaticky odešle do smartphonu.

  • Než se dotknete smartphonu, zrušte na smartphonu funkci spánek a zámek displeje.
  • Funkce NFC je k dispozici pouze, když je na přístroji zobrazená značka (značka N).
  • Smartphonem se dotkněte přístroje asi na 1-2 sekundy, dokud se nespustí aplikace PlayMemories Mobile.
  • Chcete-li přenést dva nebo více snímků, výběrem MENU (Síť)[Fce Od. do smartph.][Odeslat do smartph.] vyberete snímky. Po zobrazení stránky aktivace připojení použijte k propojení přístroje se smartphonem funkci NFC.

O funkci „NFC“

NFC je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, např. mobilními telefony nebo přístroji typu IC tag apod. Technologie NFC usnadňuje datovou komunikaci, která probíhá pouhým dotykem určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Poznámka

 • Můžete přenášet pouze snímky, které jsou uloženy na paměťové kartě v prostoru pro paměťovou kartu, která se přehrává. Pokud chcete změnit prostor, ve kterém se přehrává paměťová karta, vyberte MENU → (Přehrávání) → [Vyb. méd. pro přehr.] → požadovaný prostor.
 • Jako velikost snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze vybrat [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Nelze posílat videa formátu AVCHD.
 • Do smartphonu nemůžete přenášet videa XAVC S 4K nebo původní data videí XAVC S HD nahraných v rozlišení [120p]/[100p]. Můžete přenášet pouze videa proxy.
 • V závislosti na typu smartphonu se nemusí přenesené video přehrávat správně. Například se video nemusí přehrávat plynule nebo bude bez zvuku.
 • Pokud je na přístroji zobrazen přehled snímků, nemůžete přenášet snímky pomocí funkce NFC.
 • Pokud nemůžete uskutečnit spojení, proveďte následující:
  • Na smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a poté smartphone pomalu posuňte směrem k symbolu (N) na přístroji.
  • Pokud je smartphone v pouzdře, vyndejte ho.
  • Pokud je přístroj v obalu, vyjměte jej.
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na vašem telefonu aktivována.
 • Když je [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], nemůžete připojit přístroj ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].