FINDER/MONITOR

Nastaví způsob přepínání zobrazení mezi hledáčkem a displejem.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [FINDER/MONITOR] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Když se podíváte do hledáčku, zareaguje oční snímač a zobrazení se automaticky přepne na hledáček.
Hledáček(manuál):
Displej je vypnutý a snímek se zobrazí pouze v hledáčku.
Displej(manuál):
Hledáček se vypne a snímek se vždy zobrazí na displeji.

Tip

  • Funkci [FINDER/MONITOR] můžete přiřadit k požadované klávese.
    MENU(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa], [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → nastavte [Vol. Finder/Monitor] k požadované klávese.
  • Pokud chcete ponechat zobrazení hledáčku nebo zobrazení na displeji, předem nastavte [FINDER/MONITOR] na [Hledáček(manuál)] nebo [Displej(manuál)].
    Když se přestanete dívat přes hledáček, můžete ponechat displej vypnutý při snímání, když nastavíte zobrazení na displeji na [Displej vypnutý] pomocí tlačítka DISP. Vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → [Tlačítko DISP][Monitor] a předem zaškrtněte [Displej vypnutý].

Poznámka

  • Když je displej vytažen, oční snímač fotoaparátu nezachytí vaše přibližující se oko, i když bude [FINDER/MONITOR] nastaven na [Auto]. Snímek bude dál zobrazen na displeji.