Přímé ruční ostření (DMF)

Po automatickém zaostření můžete jemně dolaďovat ostření ručně, což vám umožní zaostřit na objekt mnohem rychleji, než kdybyste používali ruční ostření od začátku. To je výhodné například v situacích, kdy snímáte makro.

  1. Otočte ovladačem režimů ostření (B) a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku ovladače režimů ostření (A) a vyberte DMF.

  2. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte automaticky.
  3. Tlačítko spouště držte napůl stisknuté a pak otáčejte ostřicím kroužkem, abyste získali ostřejší snímek.

    • Při otáčení ostřicího kroužku se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
      Vzdálenost ostření se nezobrazí, když bude nasazen adaptér pro bajonet (prodává se samostatně).
  4. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.