Kompenz. objektivu

Kompenzuje zastínění rohů displeje nebo zkreslení obrazovky nebo redukuje barevné odchylky v rozích displeje způsobené jistými charakteristikami objektivu.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[Kompenz. objektivu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Kompenz. stínování:
Nastaví, zda se budou automaticky kompenzovat tmavé rohy displeje. ([Auto]/[Vypnuto])
Komp. chrom. aber.:
Nastaví, zda se budou automaticky redukovat barevné odchylky v rozích displeje. ([Auto]/[Vypnuto])
Kompenz. zkreslení:
Nastaví, zda se bude automaticky kompenzovat zkreslení displeje. ([Auto]/[Vypnuto])

Poznámka

  • Tato funkce je k dispozici pouze při používání objektivu vyhovujícího automatické kompenzaci.
  • Tmavé rohy displeje možná nepůjde opravit pomocí [Kompenz. stínování]. Záleží na typu objektivu.
  • Podle nasazeného objektivu je [Kompenz. zkreslení] napevno nastavena na [Auto] a nemůžete vybrat [Vypnuto].