Zachycení standardní bílé barvy pro nastavení vyvážení bílé (vlastní vyvážení bílé)

Ve scéně, kde se osvětlení prostředí skládá z několika typů světelných zdrojů, se doporučuje používat vlastní vyvážení bílé, což umožňuje přesnou reprodukci bělosti.Můžete registrovat 3 nastavení.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vyvážení bílé] → Vyberte mezi [Vlastní 1][Vlastní 3] a pak stiskněte pravou stranu řídicího kolečka.
 2. Vyberte a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
 3. Držte přístroj tak, že bílá oblast zcela zakrývá kroužek umístěný ve středu displeje, a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
  Po zaznění zvuku závěrky, se zobrazí a registrují kalibrované hodnoty (teplota barvy a barevný filtr).
  • Můžete zobrazit obrazovku jemného nastavení a provést jemné nastavení barevných tónů podle potřeby stisknutím pravé strany řídícího kolečka.
 4. Stiskněte střed řídicího kolečka.
  Na displeji se opět zobrazí informace o nahrávání a vlastní zapamatované nastavení vyvážení bílé zůstane.
  • Registrované vlastní nastavení vyvážení bílé zůstane v paměti, dokud nebude přepsáno jiným nastavením.

Poznámka

 • Hlášení [Zachycování uživ. dat WB se nezdařilo.] označuje, že hodnota je v neočekávaném rozsahu, například když je objekt příliš živý. I teď můžete registrovat nastavení, ale doporučuje se, abyste vyvážení bílé nastavili znovu. Když je nastavena chybná hodnota, indikátor na zobrazení nahrávacích informací bude oranžový. Indikátor se zobrazí bíle, když je hodnota v očekávaném rozsahu.
 • Pokud používáte blesk při zachycování základní bílé barvy, zaregistruje se vlastní vyvážení bílé se světlem blesku. Blesk používejte vždy, když snímáte s vyvolanými nastaveními, které byly registrovány s bleskem.