Fixace zaostř.

Uzamkne ostření, když stisknete klávesu, ke které byla přiřazena funkce fixace zaostření.

  1. MENU (Nastavení snímání2)→[Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] →přiřaďte funkci [Fixace zaostř.] k vámi vybrané klávese.
  2. Zaostřete a stiskněte klávesu, ke které byla přiřazena funkce [Fixace zaostř.].
  3. Přidržujte tlačítko a stiskněte spoušť.