IR dálkové ovládání

Tento přístroj můžete ovládat a pořizovat snímky pomocí tlačítka SHUTTER, tlačítka 2SEC (2sekundové zpoždění závěrky), a tlačítka START/STOP (nebo tlačítka videa (pouze RMT-DSLR2)) na bezdrátovém dálkovém ovladači RMT-DSLR1 (prodává se samostatně) a RMT-DSLR2 (prodává se samostatně). Nahlédněte také do návodu k použití pro infračervený dálkový ovladač.

  1. MENU (Nastavení) → [IR dálkové ovládání] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Umožňuje činnost infračerveného dálkového ovladače.
Vypnuto:
Neumožňuje činnost infračerveného dálkového ovladače.

Poznámka

  • Objektiv nebo sluneční clona může blokovat infračervený dálkový snímač, který přijímá signály. Infračervený dálkový ovladač používejte v poloze, ze které může přístroj přijímat signál.
  • Když je [IR dálkové ovládání] nastaveno na [Zapnuto], přístroj se nepřepne do režimu úspory energie. Po použití infračerveného dálkového ovladače nastavte [Vypnuto].
  • Infračervené dálkové ovládání nelze používat, když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaveno na [Zapnuto].