Zadní strana

 1. Očnice

  Sundání očnice

  Stiskněte úchyty na spodní straně očnice vpravo a vlevo a sejměte očnici.

  Když nasazujete úhlový hledáček (prodává se samostatně), sundejte očnici. Vyberte také MENU (Nastavení snímání2) → [FINDER/MONITOR], a pak přepněte [Hledáček(manuál)] a [Displej(manuál)].

 2. Hledáček
 3. Tlačítko C3 (tlačítko Vlastní 3)
 4. Tlačítko MENU
 5. Displej/Dotykový panel

  Displej můžete nastavit tak, aby se na něj dobře dívalo, a snímat z jakékoli polohy.

 6. Oční snímač
 7. Ovladač nastavení dioptrické korekce

  Nastavte ovladač nastavení dioptrické korekce podle svého zraku tak, aby se vám zobrazení v hledáčku zdálo ostré. Pokud ovladačem nastavení dioptrické korekce nelze snadno otáčet, sundejte očnici a pak ovladačem nastavte korekci.

 8. Tlačítko MOVIE (video)
 9. Ke snímání: Tlačítko AF-ON (AF zapnut)
  K prohlížení: Tlačítko (Zvětšit)
 10. Zadní ovladač

  Můžete rychle upravit nastavení pro každý režim snímání.

 11. Ke snímání: Tlačítko AEL
  K prohlížení: Tlačítko (přehled snímků)
 12. Multiselektor
 13. Přepínač krytu prostoru pro média
 14. Ke snímání: Tlačítko Fn (funkce)
  K prohlížení: Tlačítko (Odeslat do smartph.)

  Obrazovku pro [Odeslat do smartph.] si můžete zobrazit stisknutím tohoto tlačítka.

 15. Řídicí kolečko
 16. Kontrolka přístupu
 17. Ke snímání: Tlačítko C4 (tlačítko Vlastní 4)
  K prohlížení: Tlačítko (vymazat)
 18. Tlačítko (přehrávání)