Režim ostření

Vybere způsob zaostřování, který je vhodný pro pohyb objektu.

 1. Otočte voličem režimů ostření (B) a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů ostření (A) a vyberte požadovaný režim.

Podrobnosti o nastavení

AF-S (AF na 1 snímek):
Přístroj uzamkne ostření, jakmile je zaostřeno. Použijte, když se objekt nepohybuje.

AF-C (Průběžné AF):
Když je tlačítko spouště stisknuto napůl a přidrženo, přístroj pokračuje v zaostřování. To použijte, když je objekt v pohybu. V režimu [Průběžné AF] nezazní pípnutí, když fotoaparát ostří.

DMF (Přímé ruč.zaos.):
Po automatickém zaostření můžete jemně dolaďovat ostření ručně, což vám umožní zaostřit na objekt mnohem rychleji, než kdybyste používali ruční ostření od začátku. To je výhodné například v situacích, kdy snímáte makro.

MF (Ruč. zaost.):
Upraví zaostření ručně. Pokud nemůžete zaostřit na požadovaný objekt automatickým ostřením, použijte ruční ostření.

Indikátor zaostření

(svítí):
Objekt je zaostřen a ostření je uzamčeno.

(bliká):
Objekt není zaostřen.

(svítí):
Objekt je zaostřen. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu.

(svítí):
Probíhá ostření.

Objekty, na které je obtížné zaostřit automaticky

 • Tmavé a vzdálené objekty
 • Objekty s malým kontrastem
 • Objekty za sklem
 • Rychle se pohybující objekty
 • Plochy odrážející světlo nebo lesklé plochy
 • Blikající světlo
 • Objekty v protisvětle
 • Stále se opakující vzory, například průčelí budov
 • Objekty v oblasti ostření s různými ohniskovými vzdálenostmi.

Tip

 • V režimu [Průběžné AF] můžete ostření uzamknout stisknutím a přidržením tlačítka, ke kterému byla přiřazena funkce [Fixace zaostř.].
 • Když nastavíte ostření na nekonečno v režimu přímého ručního ostření nebo ručního ostření, ujistěte se na displeji hledáčku, že je zaostřen dostatečně vzdálený objekt.

Poznámka

 • Když je nastaveno [Průběžné AF], může se úhel pohledu při ostření nepatrně měnit. To nijak neovlivní skutečně nahrané snímky.
 • I když je ovladač režimů ostření nastaven na AF-S nebo DMF, režim ostření se přepne na [Průběžné AF] při snímání videa nebo když je volič režimů nastaven na .