Iluminátor AF (fotografie)

Iluminátor AF dodává doplňkové světlo, aby usnadnil zaostření na objekt v tmavém prostředí. V době mezi namáčknutím spouště a uzamčením ostření se rozsvítí iluminátor AF a umožní fotoaparátu snadněji zaostřit.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Iluminátor AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Iluminátor AF se automaticky rozsvítí v tmavém okolí.
Vypnuto:
Nepoužívá iluminátor AF

Poznámka

 • V následujících situacích nemůžete použít [Iluminátor AF]:
  • Když je režim snímání [Video] nebo [Zpomal. a zrychl.].
  • Když je režim ostření nastaven na [Průběžné AF].
  • Když se aktivuje [Zvětšení zaostření].
  • Když je nasazen adaptér pro bajonet.
 • Pokud jsou vícefunkční sáňky vybaveny bleskem s funkcí iluminátoru AF a je blesk zapnutý, iluminátor AF se rovněž zapne.
 • Iluminátor AF vydává velmi jasné světlo. Ačkoli se nejedná o zdravotní riziko, nedívejte se zblízka přímo do iluminátoru AF.