Zvukové signály

Vybere, zda přístroj bude produkovat zvuk.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Zvukové signály] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto: všechno:
Zvuky vznikají například během ostření při namáčknutí spouště.
Zap.: kromě el. záv.:
Když ostříte stisknutím tlačítka spouště napůl atd., dochází k vydávání zvuků. Elektronická závěrka nevydává žádný zvuk.
Zap.: pouze el. záv.:
Pouze elektronická závěrka vydává zvuky. Když ostříte stisknutím tlačítka spouště napůl atd., nedochází k vydávání zvuku.
Vypnuto:
Žádný zvuk nevzniká.

Poznámka

  • Pokud je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF], fotoaparát při ostření na objekt nepípne.