Kopírování snímků z jedné paměťové karty na druhou (Kopírovat)

Můžete kopírovat snímky z paměťové karty v prostoru, který je vybrán pomocí [Vyb. méd. pro přehr.], na paměťovou kartu v druhém prostoru.

  1. MENU (Přehrávání) → [Kopírovat].
    Všechen obsah s datem nebo v aktuálně přehrávané složce bude zkopírován na paměťovou kartu v druhém prostoru.

Tip

  • Můžete vybrat typ snímků, které mají být zobrazeny, výběrem MENU (Přehrávání)[Režim prohlížení].

Poznámka

  • Pokud se snímky ve skupině kopírují, zkopírované snímky nebudou na cílové paměťové kartě zobrazeny jako skupina.
  • Pokud se budou kopírovat chráněné snímky, ochrana bude na cílové paměťové kartě zrušena.
  • Když je třeba zkopírovat mnoho snímků, může to trvat delší dobu. Použijte dostatečně nabitý akumulátor.
  • Videa XAVC S lze pouze kopírovat na paměťovou kartu, která podporuje video XAVC S. Když nelze kopírovat snímky, na displeji fotoaparátu se zobrazí hlášení.