Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

  • Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty.
  • Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem. Hodnoty jsou definovány pomocí standardních paměťových karet Sony pro testování.

Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.

[Velik. sním. JPEG]: [L: 24M]
[Poměr stran]: [3:2] *1

(Jednotky: snímky)

Kvalita JPEG/ Formát souboru 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1100 4550 9000 36000
Jemné 790 3200 6300 25000
Extra jemné 430 1700 3500 14000
RAW & JPEG (Komprimovaný RAW)*2 215 870 1700 6900
RAW (komprimovaný RAW) 295 1200 2400 9600
RAW & JPEG (Nekomprimovaný RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (nekomprimovaný RAW) 150 610 1200 4950

*1Když je [Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrávat více snímků, než jsou počty uvedené v tabulce. (kromě situace, když je vybráno [RAW])

*2 [Kvalita JPEG] když je vybráno [RAW & JPEG]: [Jemné]

Poznámka

  • I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9999 snímků, objeví se „9999“.
  • Uvedená čísla platí pro používání paměťové karty Sony.