Volič NTSC/PAL

Přehrává videa nahraná přístrojem na televizoru se systémem NTSC/PAL.

 1. MENU (Nastavení) → [Volič NTSC/PAL] [Zadat]

Poznámka

 • Pokud vložíte paměťovou kartu, která byla již dříve formátovaná jiným video systémem, objeví se hlášení, že musíte kartu znovu zformátovat.
  Když chcete nahrávat pomocí jiného systému, přeformátujte paměťovou kartu nebo použijte jinou paměťovou kartu.
 • Když provedete [Volič NTSC/PAL] a nastavení se změní z výchozího, objeví se na spouštěcí obrazovce hlášení „Spuštěno NTSC.“ nebo „Spuštěno PAL.“.
 • Když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na PAL, hledáček nebo displej fotoaparátu nebo obrazovka připojeného zařízení HDMI může v následujících situacích na okamžik zčernat. Nejedná se o závadu.
  • Když začnete nebo ukončíte nahrávání videa a režim snímání je nastaven na jiný režim než (Video) nebo .
  • Když změníte režim snímání z režimu (Video) nebo na jiný režim.
  • Když přehráváte video poprvé po přepnutí do režimu přehrávání.