Zámek souč. ovlád.

Můžete nastavit, zda se stisknutím a přidržením tlačítka Fn (funkce) uzamkne multiselektor, voliče a kolečko.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Zámek souč. ovlád.] → požadované nastavení.
    • K uzamčení ovládacích částí přidržte tlačítko Fn (funkce), dokud se na displeji neobjeví hlášení „Zamknuto.“.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Multiselektor, přední ovladač, zadní ovladač ani řídicí kolečko se nezablokují, ani když stisknete a přidržíte tlačítko Fn (Funkce).
Pouze multivolič:
Uzamkne multiselektor.
Ovladač + Kolečko:
Zablokuje přední ovladač, zadní ovladač a řídicí kolečko.
Všechno:
Zablokuje multiselektor, přední ovladač, zadní ovladač a řídicí kolečko.

Tip

  • Zablokování lze uvolnit opětovným přidržením tlačítka Fn (Funkce).

Poznámka

  • Pokud nastavíte [Fce reg. obl. AF] na [Zapnuto], [Zámek souč. ovlád.] bude napevno nastaven na [Vypnuto].