Název složky

Fotografie jsou nahrány do složky, která se automaticky vytvořila uvnitř složky DCIM na paměťové kartě. Způsob přiřazování názvů složek lze změnit.

  1. MENU(Nastavení) → [Název složky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Stand.forma:
Forma názvu složky je následující: číslo složky + MSDCF.
Příklad: 100MSDCF
Forma času:
Forma názvu složky je následující: číslo složky + Y (poslední číslo)/MM/DD.
Příklad: 10090405 (Číslo složky: 100, datum: 04/05/2019)

Poznámka

  • Nelze změnit nastavení [Název složky] pro videa.