Fotografování

 1. Otočením voliče režimů vyberte požadovaný režim snímání.

  • Otáčejte voličem režimů a zároveň přidržujte tlačítko uvolnění zámku voliče režimů ve středu voliče režimů.
 2. Upravte úhel displeje a držte fotoaparát.Nebo se podívejte přes hledáček a držte fotoaparát.
 3. Když je nasazen objektiv se zoomem, zvětšete snímky otáčením kroužku zoomu.
 4. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  Až bude snímek zaostřen, ozve se zvukový signál a rozsvítí se indikátor (například ).

 5. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Snímání s ostřením uzamčeným na požadovaném objektu (zámek ostření)

Pořizuje snímky s uzamčeným ostřením na požadovaném objektu v režimu automatického ostření.

 1. Otáčením ovladače režimů ostření vyberte AF-S (AF na 1 snímek).
  • Otáčejte ovladačem režimů ostření a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku ovladače režimů ostření.
 2. Umístěte objekt do oblasti AF a stiskněte tlačítko spouště napůl.

  Zaostření je uzamčeno.

  • Pokud je obtížné zaostřit na požadovaný objekt, nastavte [Oblast ostření] na [Střed] nebo [Pohyblivý bod].
 3. Držte tlačítko spouště napůl stisknuté a umístěte objekt zpět na původní místo, abyste změnili kompozici snímku.

 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Když přístroj nemůže zaostřit automaticky, indikátor zaostřování bliká a pípnutí nezazní. Buď změňte kompozici snímku nebo změňte nastavení zaostření.V režimu [Průběžné AF] se rozsvítí a nezazní pípnutí ohlašující, že je zaostřeno.
 • Po snímání se zobrazí ikona, která říká, že se zapisují data. Nevytahujte paměťovou kartu, pokud je zobrazena tato ikona.