Nast. Dálkově z poč.: Ul. sn. RAW+J do PC

Vybere typ souboru pro snímky, které se mají přenést do počítače při snímání se vzdáleným PC.
Při fotografování se vzdáleným PC, nezobrazí aplikace na počítači snímek, dokud nebude zcela přenesený. Při snímání RAW+JPEG můžete zvýšit rychlost zpracování zobrazení, když přenesete pouze snímky JPEG, namísto abyste přenášeli snímky RAW i JPEG.

*Vzdálené PC: Používá „Imaging Edge (Remote)“ k ovládání přístroje z počítače včetně takových funkcí jako snímání a ukládání snímků v počítači.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. Dálkově z poč.][Ul. sn. RAW+J do PC] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

RAW & JPEG:
Přenese soubory RAW i JPEG do počítače.
Pouze JPEG:
Přenese do počítače pouze soubory JPEG.
Pouze RAW:
Přenese do počítače pouze soubory RAW.

Poznámka

  • [Ul. sn. RAW+J do PC] lze nastavit pouze, když je [Formát souboru] nastavena na [RAW & JPEG].
  • Nastavení pro [Nast. Dálkově z poč.] se také aplikují, když provádíte vzdálené snímání pomocí počítače prostřednictvím [Dál. z PC (Kab. LAN)].