RŠ u dl.exp. (fotografie)

Když nastavíte rychlost závěrky na 1 sekund nebo delší (snímání s dlouhou expozicí), je redukce šumu zapnuta po dobu otevření závěrky. Když je funkce zapnutá, redukuje se zrnitost, typická pro dlouhou expozici.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[RŠ u dl.exp.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Aktivuje redukci šumu po stejnou dobu, po kterou je závěrka otevřená. Když pracuje redukce šumu, objeví se hlášení a nemůžete pořídit další snímek. Vyberte tuto položku pro upřednostnění obrazové kvality.
Vypnuto:
Neaktivuje redukci šumu. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

  • [RŠ u dl.exp.] není k dispozici, když je [Typ závěrky] nastaveno na [Elektronická závěrka].
  • Redukce šumu nemusí být aktivována, i když je [RŠ u dl.exp.] nastavena na [Zapnuto] v následujících situacích:
    • [Režim pohonu] je nastavena na [Kontinuální snímání] nebo [Nepř. expoziční řada].
  • [RŠ u dl.exp.] nelze nastavit na [Vypnuto] v následujících režimech snímání:
    • [Inteligentní auto]
  • Podle podmínek snímání možná fotoaparát neprovede redukci šumu, i když bude rychlost závěrky 1 sekund nebo delší.