Nast. hod. (Vlast. kl.)

Nastaví dostupný počet , když hodnotíte snímky klávesou, ke které jste přiřadili [Hodnocení] pomocí [Vlastní klávesa].

  1. MENU (Přehrávání) → [Nast. hod. (Vlast. kl.)].
  2. Přidejte značku k počtu , které chcete aktivovat.
    Daný počet můžete vybrat při nastavování [Hodnocení] pomocí vlastní klávesy.