Instalace aplikace PlayMemories Home

 1. Využijte internetový prohlížeč v počítači, najděte si níže uvedenou adresu URL a stáhněte PlayMemories Home podle instrukcí na obrazovce.
  • Vyžaduje se připojení k internetu.
  • Podrobnější instrukce naleznete na stránce podpory PlayMemories Home (pouze anglicky).
   http://www.sony.co.jp/pmh-se/
 2. Přístroj připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen) a pak přístroj zapněte.
  • K aplikaci PlayMemories Home mohou být přidány nové funkce. I když již aplikace PlayMemories Home byla v počítači nainstalována, připojte přístroj k počítači znovu.
  • Nevytahujte kabel mikro USB (přiložen) z fotoaparátu, dokud fotoaparát pracuje nebo je zobrazena obrazovka přístupu. Pokud to uděláte, může dojít k poškození dat.

  A: Do multifunkčního terminálu/terminálu mikro USB

  B: Do USB konektoru počítače

Poznámka

 • Přihlaste se jako správce.
 • Možná bude nutné restartovat počítač. Když se objeví výzva k potvrzení restartu, restartujte počítač podle zobrazených pokynů.
 • Může být nainstalováno rozhraní DirectX Záleží na prostředí vašeho počítače.