Jas hledáčku

Při používání hledáčku upravuje tento přístroj jas hledáčku podle okolního prostředí.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas hledáčku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Nastaví jas automaticky.
Manuál:
Vybere jas hledáčku v rozsahu od –2 do +2.