Používání řídicího kolečka

  • Položky nastavení lze vybrat otočením nebo stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka. Váš výběr je potvrzen, když stisknete střed řídicího kolečka.
  • Funkce DISP (nastavení zobrazení) a ISO (ISO) jsou přiřazeny horní/pravé straně řídícího kolečka. Kromě toho můžete přiřadit vybrané funkce levé/pravé/spodní straně a středu řídicího kolečka a otáčení řídicího kolečka.
  • Při přehrávání můžete zobrazit další/předchozí snímek stisknutím pravé/levé strany řídicího kolečka nebo otáčení řídicího kolečka.