Registrace nastavení snímání ke klávese vlastní (Reg. vl. nast. sním.)

Můžete předem registrovat nastavení pro snímání (jako například expozici, nastavení ostření, režim pohonu atd.) ke klávese vlastní a dočasně si je vyvolat přidržením dané klávesy. Pro rychlé přepnutí nastavení jednoduše stiskněte klávesu vlastní a pak klávesu uvolněte, abyste se dostali k původním nastavením. Tato funkce je vhodná pro snímání aktivních scén, například sportu.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Reg. vl. nast. sním.] → vyberte registrační číslo mezi [Vyv. vl. nast. přidr. 1] a [Vyv. vl. nast. přidr. 3].
  Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybrané číslo.
 2. Pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka vyberte zaškrtávací okénka pro funkce, které chcete vyvolávat jedním z registračních čísel, a stiskněte střed pro zaškrtnutí okénka.
  V okénkách funkcí se objeví značka .
  • Ke zrušení výběru stiskněte znovu střed.
 3. Vyberte funkci, kterou chcete upravit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka a pak upravte funkci na požadované nastavení stisknutím středu.
  • Vyberte [Import. stávající nastav.] pro registraci aktuálních nastavení fotoaparátu k registračním číslu, které si zvolíte.
 4. Vyberte [Registrovat].

Položky, které lze registrovat

 • Lze registrovat různé funkce pro snímání. Položky, které lze skutečně registrovat, se zobrazí v menu fotoaparátu.
 • Expozice
 • Nastavení zaostření
 • Režim pohonu (jiný než samospoušť)

Vyvolání registrovaných nastavení

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → Vyberte požadovanou klávesu a pak vyberte jedno z registračních čísel od [Vyv. vl. nast. přidr. 1] do [Vyv. vl. nast. přidr. 3].
 2. Na obrazovce snímání stiskněte tlačítko spouště při současném přidržení klávesy, ke které jste přiřadili jedno z registračních čísel.
  Registrovaná nastavení jsou aktivována při přidržení vlastní klávesy.

Tip

 • Po přiřazení jednoho z registračních čísel vlastním klávesám můžete změnit nastavení pro [Reg. vl. nast. sním.] pomocí [Vlastní klávesa].

Poznámka

 • Registrační čísla [Vyv. vl. nast. přidr. 1] [Vyv. vl. nast. přidr. 3] jsou k dispozici pouze, když je režim snímání nastaven na P/A/S/M.
 • Když se provádí vyvolání registrovaných nastavení, registrovaná nastavení někdy nemusí fungovat. Záleží na nasazeném objektivu a stavu fotoaparátu,