Kontinuální snímání

Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

 1. Otáčením voliče režimů pohonu vyberte požadovaný režim.
  • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.

Nastavování detailů položek

Kontinuální snímání: Hi / Kontinuální snímání: Mid/ Kontinuální snímání: Lo


Typ závěrky
Mechanická závěrka Auto/Elektronická závěrka *1
Kontinuální snímání: Hi Maximálně 5 snímků za sekundu*2 Maximálně 20 snímků za sekundu*2 *3 *4
Kontinuální snímání: Mid Maximálně 5 snímků za sekundu*2 Maximálně 10 snímků za sekundu*2
Kontinuální snímání: Lo Maximálně 2,5 snímku za sekundu Maximálně 5 snímků za sekundu*2

*1 Zobrazená hodnota je rychlost snímání, když je [Pohon clony v AF] nastaven na [Standardní].Když je [Pohon clony v AF] nastaven na [Priorita ostření], může být rychlost nepřetržitého snímání pomalejší.

*2Ostření je uzamčeno na nastavení prvního snímku [Pohon clony v AF] je nastaven na [Standardní] nebo [Priorita ticha] a hodnota F je vyšší než F16.

*3 Když je režim ostření nastaven na AF-C (Průběžné AF), je rychlost nepřetržitého snímání různá podle nasazeného objektivu. Podrobnosti naleznete na stránce podpory týkající se kompatibilních objektivů.

*4 Při snímání nekomprimovaných snímků RAW se pořídí max.12 snímků za sekundu.

Tip

 • Pro nepřetržité nastavování ostření a expozice při nepřetržitém snímání nastavte následovně:
  • [Režim ostření]: [Průběžné AF]
  • [AEL se závěrkou]: [Vypnuto] nebo [Auto]

Poznámka

 • Nepřetržité snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Mono. s bohat. tóny].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaven na [Auto HDR].
 • Rychlost nepřetržitého snímání se sníží, když snímáte s bleskem.