APS-C/Super 35mm

Nastaví, zda se bude nahrávat ve velikosti ekvivalentní APS-C pro fotografie a ve velikosti ekvivalentní Super 35mm pro videa. Pokud vyberete [Zapnuto] nebo [Auto], můžete na tomto přístroji použít vyhrazený objektiv velikosti APS-C.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[APS-C/Super 35mm] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Nahrává ve velikosti ekvivalentní APS-C nebo Super 35mm.
Auto:
Automaticky nastaví rozsah záběru podle objektivu.
Vypnuto:
Vždy zachycuje snímky se snímačem obrazu 35 mm full-size.

Poznámka

  • Když nasadíte objektiv kompatibilní s APS-C a nastavíte [APS-C/Super 35mm] na [Vypnuto], možná nebudete mít požadované výsledky při snímání.
  • Když nastavíte [APS-C/Super 35mm] na [Zapnuto], bude úhel pohledu stejný jako při snímání se snímačem obrazu APS-C.