Nastavení řady

V režimu snímání řady můžete nastavit typ řady nebo samospoušť a pořadí snímání pro snímání řady expozice nebo řady vyvážení bílé.

  1. Vyberte (řada) otočením voliče režimů pohonu.
    • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
  2. MENU(Nastavení snímání1) → [Nastavení řady] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Typ expoziční řady:
Nastaví typ snímání řady.
(Nepř. expoziční řada/Exp. řada, jeden sní./Or.vyváž.bílé/Or.exp. DRO)
Samosp. běh. exp. ř.:
Nastaví, zda se při snímání řady použije samospoušť. Pokud používáte samospoušť, nastaví také počet sekund, po jejichž uplynutí se závěrka uvolní.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Směr or.exp.:
Nastaví pořadí snímání řady expozice a vyvážení bílé.
(0→-→+/-→0→+)