Citlivost sled. AF (fotografie)

Když je v režimu fotografie objekt nezaostřen, můžete vybrat citlivost zaměřeného AF.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Citlivost sled. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

5(Vysoká) / 4 / 3(Standardní) / 2 / 1(Uzamčené):
Pokud chcete ostřit na objekt z různých vzdáleností, vyberte [5(Vysoká)].
Vyberte [1(Uzamčené)], abyste stále ostřili na specifický objekt, když se před tímto objektem objevují jiné věci.