Poměr stran (fotografie)

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Poměr stran] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

3:2:
Stejný poměr stran jako 35 mm film.
16:9:
Poměr stran vhodný k prohlížení na televizoru podporujícím vysoké rozlišení.
1:1:
Horizontální a vertikální poměr je stejný.