Doporučené prostředí počítače

Počítačové prostředí pro činnost aplikací můžete ověřit na následující adrese URL:
http://www.sony.net/pcenv/