Zobrazení Indikátoru zbývajícího času pro nepřetržité snímání (Délka kontin. sním.)

Nastaví, zda se zobrazí indikátor zbývajícího času, po který lze provádět nepřetržité snímání při stejné rychlosti snímání.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Délka kontin. sním.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vždy zobrazit:
Indikátor se zobrazí vždy, když bude režim pohonu nastaven na [Kontinuální snímání].
Zobrazit jen při sním.:
Zobrazí indikátor pouze, když probíhá nepřetržité snímání.
Nezobrazit:
Nezobrazí indikátor.

Tip

  • Když je vnitřní vyrovnávací paměť fotoaparátu plná, objeví se „SLOW“ a rychlost nepřetržitého snímání se zpomalí.