Vložení/vyjmutí bloku akumulátorů

  1. Otevřete kryt akumulátoru.

  2. Vložte akumulátor a přitom jeho špičkou přidržujte západku (A), dokud akumulátor nezaklapne na místo.

  3. Uzavřete kryt.

Vyjímání bloku akumulátorů

Ujistěte se, že kontrolka přístupu nesvítí a vypněte fotoaparát. Poté zasuňte páčku pro uzamčení (A) a vyjměte blok akumulátorů. Dejte pozor, aby vám blok akumulátorů neupadl.