Otočení Av/Tv

Když měníte hodnotu clony nebo rychlost závěrky, nastaví směr otáčení předního ovladače, zadního ovladače nebo řídicího kolečka.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Otočení Av/Tv] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Normální:
Nemění směr otáčení předního ovladače, zadního ovladače nebo řídicího kolečka.
Obrácené:
Otočí směr otáčení předního ovladače, zadního ovladače nebo řídicího kolečka.