Tvorba disků DVD (nahrávací disky AVCHD) z videa v obrazové kvalitě vysokého rozlišení

Můžete vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD), které lze přehrávat na zařízeních kompatibilních s AVCHD (například přehrávače disků SonyBlu-ray nebo PlayStation 4, atd.).

A. Jak vytvářet pomocí počítače

S počítačem Windows můžete kopírovat videa importovaná do počítače a vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD) pomocí PlayMemories Home.
Váš počítač musí být schopen vytvářet disky DVD (nahrávací disky AVCHD).
Když vytváříte disk DVD poprvé, připojte fotoaparát k počítači kabelem USB. Potřebná aplikace se automaticky do počítače dodá. (Je třeba připojení k internetu.)

Podrobnosti k vytváření disku pomocí PlayMemories Home viz Uživatelská příručka pro PlayMemories Home.

B. Jak vytvářet pomocí zařízení jiného než počítač

K vytváření disků DVD (AVCHD nahrávací disky) lze použít i rekordér Blu-ray atd.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití zařízení.

Poznámka

  • Při tvorbě disků DVD (nahrávací disky AVCHD) pomocí aplikace PlayMemories Home z videí nahraných ve formátu videa XAVC S se obrazová kvalita převede na 1920×1080 (60i/50i). Není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou.
    Chcete-li nahrát video s původní obrazovou kvalitou, zkopírujte je do počítače nebo na externí médium.
  • Při tvorbě nahrávacích disků AVCHD pomocí PlayMemories Home z videí nahraných ve formátu videa AVCHD s [Nast. záznamu] nastaveným na [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] se obrazová kvalita převede a není možné vytvářet disky s původní obrazovou kvalitou. Tato konverze může trvat delší čas. Pro záznam videa v originální obrazové kvalitě použijte disk Blu-ray.