Zám. AWB, spou. (fotografie)

Můžete nastavit, zda se uzamkne vyvážení bílé, když stisknete tlačítko spouště, když je [Vyvážení bílé] nastaveno na [Auto] nebo [Pod vodou auto].

Tato funkce zabraňuje neúmyslným změnám vyvážení bílé při nepřetržitém snímání nebo když snímáte s tlačítkem spouště stisknutým napůl.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Zám. AWB, spou.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Namáčknutá spoušť:
Uzamkne vyvážení bílé, když je tlačítko spouště stisknuto napůl i při režimu automatického vyvážení bílé. Vyvážení bílé se také uzamkne při nepřetržitém snímání.
Kontinuální snímání:
Uzamkne vyvážení bílé na nastavení prvního snímku při nepřetržitém snímání i při režimu automatického vyvážení bílé.
Vypnuto:
Pracuje s normálním automatickým vyvážením bílé.


[Fixace zámku AWB] a [Přepín. zámku AWB]

Vyvážení bílé můžete také uzamknout v režimu automatického vyvážení bílé, když přiřadíte [Fixace zámku AWB] nebo [Přepín. zámku AWB] vlastní klávese. Vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → Přiřaďte [Fixace zámku AWB] nebo [Přepín. zámku AWB] pomocí [Vlastní klávesa]. Pokud stisknete přiřazenou klávesu při snímání, vyvážení bílé se uzamkne.
Funkce [Fixace zámku AWB] uzamkne vyvážení bílé tak, že zastaví automatické úpravy vyvážení bílé, když je stisknuto tlačítko.
Funkce [Přepín. zámku AWB] uzamkne vyvážení bílé tak, že zastaví automatické úpravy vyvážení bílé po jednom stisknutí tlačítka. Když znovu stisknete tlačítko, zámek AWB bude uvolněn.

  • Pokud chcete uzamknout vyvážení bílé při snímání videa v režimu automatického vyvážení bílé, vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → Přiřaďte [Fixace zámku AWB] nebo [Přepín. zámku AWB] pomocí [Vlastní klávesa].

Tip

  • Když snímáte s bleskem při uzamknutém automatickém vyvážení bílé, výsledné barevné tóny mohou být nepřirozené, protože vyvážení bílé bylo uzamčeno před vypálením blesku. V takovém případě nastavte [Zám. AWB, spou.] na [Vypnuto] nebo [Kontinuální snímání] a nepoužívejte funkci [Fixace zámku AWB] nebo [Přepín. zámku AWB] při snímání. Můžete také nastavit [Vyvážení bílé] na [Blesk].